X
تبلیغات
رایتل
دوشنبه 14 اردیبهشت‌ماه سال 1388
داستان واقعی پسر دوازده ساله برای ....

پسرک دوازده ساله ؛ لاک پشت مرد ه ای که ماشین از رویش رد شده بود را با نخ می کشید.


او وارد یکی از خانه های "فساد" اطراف آمستردام شد و گفت:


- من می خواهم با یکی از خانم ها سکس داشته باشم. پول هم دارم و تا به مقصودم نرسم از اینجا نمی روم.


گرداننده آنجا که همه به او "مامان" می گفتند و کاری با اخلاقیات و اینجور حرفها نداشت اندکی فکر کرد و گفت:


- باشه یکی از دخترها رو انتخاب کن


پسرک پرسید: هیچکدامشان بیماری مسری که ندارند؟

"مامان" گفت: نه ندارند


پسرک که خیلی زبل بود گفت:

- تحقیق کردم و شنیدم همه آنهایی که با لیزا میخوابند بعدش باید یک آمپول بزنند. من هم لیزا را میخواهم

اصرار پسرک و پول توی دستش باعث شد که "مامان" راضی بشه. در حالی که لاک پشت مرده را می کشید وارد اتاق لیزا شد . ده دقیقه بعد

آمد بیرون و پول را به "مامان" داد و می خواست بیرون برود که "مامان" پرسید:


- چرا تو درست کسی که بیماری مسری آمیزشی دارد را انتخاب کردی؟


پسرک با بی میلی جواب داد:


- امروز عصر پدر و مادرم میروند رستوران و یک خانمی که کارش نگهداری بچه هاست و بهش کلفت میگیم میاد خونه ما تا من تنها نباشم.. این

خانم امشب هم مثل همیشه حتما با من خواهد خوابید و کارهای بد با من خواهد کرد. در نتیجه این بیماری آمیزشی به او هم سرایت خواهد

کرد


بعدا که پدر و مادرم از رستوران برگشتند پدرم با ماشینش کلفت را به خونه اش میرسونه و طبق معمول تو راه ترتیب اونو خواهد داد و بیماری

به پدرم سرایت خواهد کرد


وقتی برگشت آخر شب پدرم و مادرم با هم اختلاط خواهند کرد و در نتیجه مادرم هم مبتلا خواهد شد. فردا که پستچی میاد مثل همیشه

مادرم و پستچیه قاطی همدیگه میشن


قصد من مبتلا کردن این پستچی پست فطرت هست که با ماشینش روی لاک پشتم رفت و اونو کشت.