شنبه 19 اردیبهشت‌ماه سال 1388
عشق یعنی این...ازدواج با دختری که سرطان دارد!! ( 1984 )

بعد از ۵ روز کتی فوت کرد. اون اجازه نداد که بیماریش در زندگیش باعث از دست دادن امید یا ایمانش بشه. اون یک عروسی شگفت انگیز داشت. و اون عشق داشت و عشق میداد. ولی‌ عشق هیچوقت نمیمیره. و اینجور بود که کتی بر سرطان غلبه کرد).