دوشنبه 4 خرداد‌ماه سال 1388
وفاداری مردها نسبت به زنها ( طنز تصویری)


11ca53l.jpg