چهارشنبه 8 مهر‌ماه سال 1388
ماشینه خوشگله ؟ یا این خانما ؟ یا این اقایون؟http://www.mehrnews.ir/mehr_media/image/2008/12/410710_orig.jpg