سه‌شنبه 11 اسفند‌ماه سال 1388
استفاده بهینه از سیل

استفاده بهینه از سیل

http://i.i.ua/prikol/pic/0/6/201560_199624.jpg

http://i.i.ua/prikol/pic/0/6/201560_199623.jpg
http://i.i.ua/prikol/pic/0/6/201560.jpg