دوشنبه 3 خرداد‌ماه سال 1389
بمباران اتمی هیروشیما و ناگازاکی

بمباران اتمی هیروشیما و ناگازاکیبمباران اتمی هیروشیما و ناگازاکی