پنج‌شنبه 6 خرداد‌ماه سال 1389
مجسمه ی جدید در موزه ی بروکلین !!645906hmoluktu9a.gif

 ..